PadaAṣẹṣẹjapada

atilẹyinọjaatilẹyinọja

Ilana Beereẹẹ.

Afihan RMA.

s.1manbetx3.0.com3.0(kukuru bi 万博体育存了钱怎么用staba)awọnọjajẹatiẹyinọjalatiniọfẹlatiawọnawọnnninuohun elo atiiṣẹ-ṣiṣelabẹlilo deede laarin akokoatilžyinọja。awọnadehunatilẹyinọjafun aawọbati adani niijībanipasẹawọnadhunlọtọatiepe ko bo ninu iwe yii。

akokoatilẹyinọja.:Ni Gbogbogbo,St万博体育存了钱怎么用aba Peseatilẹyinọjaawọnnoṣu24latiọjọgbigbe。ti o bajùpe akokoatilȱyinȱjaninu iwe adehun tabi iwe wewe isanwoyatùsi,adehun tabi iwe isanwo bori。

万博体育存了钱怎么用ojúṣe.:iṣeiduro刺伤a万博体育存了钱怎么用tilȱyinȱjani og e ahnnnatunṣeawọnnyatuntun tai titunṣe,塔布rirọpoawọnȱjaabuku ti o padanipasȱawọnti n ta taara。万博体育存了钱怎么用staba niẹtọlati loawọnpaarọrirọpofunawọnpəpətaẹnikẹtatabiawọnnnaavtntalatiọdọawọnolupeseatilẹba。

awọnimukuro tiatilẹyinọja:S万博体育存了钱怎么用paba ko gba gbese kankan nitiani abajadeawọnnayidayidawọnyi,labẹeyitiatilẹyinọjadioo odẹkunṣiṣe。1.riiọjanaa lati ni alebulẹhinakokoatilȱyinọjati pari。2.ọjanaa ti ni Ifilo Ilokulo,Ilokulo,Aifiyesi,Ijamba,Ifaọwọ,yiyipada,tabiatunṣelaigbaaù,boipasýijambatabiawọnidimiiran。iruawọnipobìni yoo yoo pinnunipasýdab万博体育存了钱怎么用aniẹrirẹatilakaye ti ko ni Alaye。3.ọjanaa tibajẹnitoriawọnajalutabiawọnalilopin,boya ti ara tabi eniyan,pẹluṣugbənkiiṣeinop siiṣanomi,ina,awọninamonomono,tabiawọnidamuila agbara。4.Nọmbanitẹlentẹleloriọjatiyọkuro,yipada,tabipaarẹ。5.atilẹyinọjakii yoo yoo bo aawọnbibajẹikunra,tabiawọnbibajẹti o waye lakoko gbigbe。

atilẹyinọjati o gbooro sii:刺万博体育存了钱怎么用伤nfunni niatilȱyinȱjati o gbooro sii ti o le ra latiọdȱawọnnaijatita wa nigbati o baṣeana naa。idiyele fun rira tiatilȱyinȱjati o gboorojùafikun,da lori idiyele titaọja。

Latiṣeiranlọwọfun alabara lati tunbẹrəiṣẹeednekete bi o tiṣekiyago乐趣inawo loriawọnẹrọtikobajìangan,a ni itara latiṣearanlọwọ乐趣ọpẹlulaasigbotitusita latọjijin ki o wagbogboọnati o leṣelatiṣatunṣeẹrọlaisi akoko ti Ko wulo ati inawo tiipadabọọrọfunatunṣe。程序onibara beereiṣorokan,ati pepẹlualabara titaja staba万博体育存了钱怎么用 tabiatilȱyinimọ-ẹrȱnipa pipese apejuweiȱoroalaye niawọnȱrȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ万博体育存了钱怎么用stabaṣeawọnigbiyanjuti o darajulọfun laasigbotitusitalatīnajijin。

万博体育存了钱怎么用刺n尼肯GBAAWọNNADABLATIọDọAWọNTINARAKARA。Ti o Ba Ni IriiiṣoroPẹluọjawajọwọpada si ibiti o ti ra。

nọmbarma:ṣaajuきO操作PADA阿沃OJA alebu,alabara叶きö根SIaṣoju蒂塔WA乐趣fọọmuRMApẹluNọmbaRMA TI一个有趣的NI ASE,ATIfọwọsiATIfiranṣẹPADA SIaṣoju蒂塔旅info@st​​abamotor.com。万博体育存了钱怎么用akiyesi penọmbarmagbọdəwaniitȱkasini ita ti gbogboawọnnnnnnnnnn。万博体育存了钱怎么用staba lekọlati peseatunṣetabirirọpofunọjalaisi rma ki oọjapada si onibarapẹluikojəpọọru。

iPari:RMA KAN WULO FUNọgbọnọjọ(30)KALẹNDALẹHINTI O TI GBEJADE NIPASINGADA刺伤万博体育存了钱怎么用。awọnalabaragbīdọdaọjati aṣalayeninu rma padalaarinọgbənọjọ(30)Tabi Rma Tuntun Yoo Nilo。

IEBEERE包:gbogboawọnọjati o padagbọdọwa ni dipo deede lati yago funibajýgbigbe。

Ipinnu Ipoatilẹyinọja:Ni Kete Ti A GBAọjanaa,sta万博体育存了钱怎么用ba pinnu ipoatilȱyinȱjanipasȱȱayȱwoawọnnȱmbanitẹlentẹleatiwadiiawọnonohunkan。oyẹkiatunṣeohunatilẹyinọjatabitunṣelaisi kikan siawọnalabara。Ti Ohun Kan Ti Ko niatilẹyinọjaniloatunṣebafiranìalabarafọọmuidiyele tiawọnidiyeleeyitiọwọneleeatunyẹwoatibuwọluti o ba gba。awọnohunti ko niatilȱyinȱjakii yootunȱelaisi aṣẹaṣẹalabarati alabara。Ti o BaYẹkiohun KanJīAlailẹgbẹalabara a kan si alabara ati niaïayanti(1)Ti muọjapada tabi(2)ti baọjaja。

titunṣeọya:Ohunatilžyinọjayẹkiotunṣelaisi idiyele。Ohun Ti Ko niatilẹyinọjayẹkio wa ni idiyeleawọnnnnnnnidiyeleawọnonohun elo atiatunṣeawọnidiyeleti o ba wulo。

awọnidiyeleẹru:倪ọrantiatilȱyinȱja,onibara yoosanwoẹru入境ọjati o o oga ati staba yoo sanẹruti万博体育存了钱怎么用 njade tiọjatitunṣetabirọpoọjasi inibara;倪ọrantiatilȱyinȱjaita,alabarayùkio san iye owo入站ati ti titiẹru。

ẹrọti atunṣetabirọpoyoo yoo yoo yooatilȱyinȱjafun iyoku akokoatilȱyinȱjaatilȱbatabiaadọrun(90)ọjọ,eykeryi ti o gun。ilana naalejìkokoọrọsi iyipada ni lakayetiẹdadastaba,万博体育存了钱怎么用nigbakugba,laisi akiyesitələ。