Новинигалузі

 • 电机的计算公式和方法

  Формула розрахунку та метод електродвигуна

  Формула розрахунку та метод електродвигуна 1。Розрахунокструмудвигуна:Длятрифазногочотирипровідногоджерелаживленнязмінногострумунапругавмережістановить380年фаза- 220,анапругавмережієкореневою3 -фазноюнапругоюдлядвигуна,напругаобмотки——цефазнанапруга,анапруга……
  Читатидалі
 • 无刷电机的优缺点

  Переваги та недоліки безщіткових двигунів

  ПеревагитанедолікибезщітковихдвигунівПеревагабезщітковихдвигунів:(1)відсутністьщітки,низькіперешкодиБезщітковийдвигунвидаляєщітку、інайбільшпрямоюзміноюєте,щоприроботідвигунащіткиневиникаєелектричноїіскри,щозначнозменшуєвтручання……
  Читатидалі
 • 高效电机的特点

  Характеристикивисокоефективногодвигуна

  1.Цеможезаощадитиенергіютазменшитидовготриваліексплуатаційнівитрати,щодужепідходитьдлятекстилю,вентилятора,водяногонасосатакомпресора;2.Асинхроннийдвигунможебутиповністюзаміненийбезпосереднімпускомаборегулюваннямшвидкостізадопомогоюперетворювачачастоти;3.Результатипоказують,щорідкісноземельніпостійні……
  Читатидалі
 • 电机振动的十大原因,要根据这些具体情况进行查找和修理

  Десятьосновнихпричинвібраціїдвигуна,пошуктаремонтзалежатьвідцихконкретнихвипадків

  Причинмоторноївібраціїбагато,івонитакождужескладні。Двигунизвеликоюкількістюполюсіввищ8еполюсівнеспричинятьвібраціїчерезпроблемизякістюувиробництвідвигунів。Вібрація характерна для 2-6 полюсних двигунів。gb10068 - 2000”Обмеженнявібраціїобертовогодвигуна……
  Читатидалі
 • 电机绝缘

  Ізоляціядвигуна

  Ізоляціянадвигунізапобігаєз”єднаннюобмотокіобмоткиізземлею。Розглядаючидвигуни,важливозрозуміти,якфункціонуєізоляціятаїїпрактичнезастосування。Зміст1。РейтингIEC - NEMAТемпературапідвищеннятемпературижиттятатемператури2。Випробуванняізоляції……
  Читатидалі
 • 低速大转矩永磁直驱电机研究综述与展望

  Короткийзмісттаперспективидослідженьдвигуназпостійниммагнітомзпостійниммагнітомізнизькимчисломобертівтавеликимкрутниммоментом

  Щільністькрутногомоментуєоднимізключовихпоказниківдлявимірюваннянизькошвидкіснихтависокомоментнихдвигунівпрямогоприводу。Цястаттявосновномупредставляєсправжнідробовіконцентрованіобмоткидвигунівзпостійнимимагнітами,двигунизноніусомнапостійнихмагнітахтапостійнідискизаспектівструктурниххарактеристик……
  Читатидалі
 • Staba Motor的马达问题万博体育存了钱怎么用

  Запитання до моторів від斯万博体育存了钱怎么用塔巴汽车

  Сьогоднімивипускаємокількавідповідейнапитанняпродвигун,якпоказанонижче。Побажайте,щоцеможебутитрохикориснодлянашихклієнтів,дякую。1.Чому двигун виробляє струм вала?Струмвпетліопорноїосідвигунаназиваєтьсяосьовимструмом。Причини генерації осьового струму:(1) Asymme…
  Читатидалі