Returvarutillstånd.

加菲罗炼

FelaktigAnspråksprocedur

RMA政策

s.1manbetx3.0.com3.0(Kort Som 万博体育存了钱怎么用Staba)Produkter Garanteras VaraFriaFrån材料 - Och Tillverkningsfel VID InclandAnvändningInom Garantiperioden。Garantiförpliktelserföraniparadade produkter雷赛赛车av secondata avtal och omfattas Inte Av Detta Dokument。

加菲利奥:我allmänhetger sta万博体育存了钱怎么用ba 24månadersgaranti sedan leveransdatumet。Om Garantiperioden i Respektive Avtal Eller FakturaÄrnannorlunda,GällerAvtaletellerFakturatiden。

万博体育存了钱怎么用Ansvar.:S万博体育存了钱怎么用aba Ensam Ansvar and Garantinärbegränsadant till到antingen redaration av devekterna med hedhjälpav nya eller renoverade delar,Eller Utbyte Av Defekta Produkter Som Returcheras AVDirektaKöpare。万博体育存了钱怎么用stabaförbehållersigrättenattanvändaersättningskomponenterförkringutrustningfråntredjepart eller komponenter somInteLängreärliantgängligafrånwerlyleverantörer。

undandagrrångarantin:S万博体育存了钱怎么用tabaPåtarsig槟榔塔斯瓦尔托斯瓦尔·帕特兰·霍尔塔·戈尔塔·奥克·奥赫·奥尔塔·戈尔达1. Produpten Visar Sig Vara Defekt Efter Att GarantiperiodenHarlöptUT。2. Produkten Har UTSATTSFörmissbruk,MissBruk,Oaktsamhet,Olycka,Manipulering,Förändringellerobehörig赔偿,Oavsett Av En Slump Eller Av Andra Orsaker。SådanavillkorKommer attBestämmasAVStava万博体育存了钱怎么用埃斯特Eget Och Obegreanat Gottfinnande。3. Produkten Har SkadatsPåGrund Av Katastrofer EllerExtremaFörhållanden,VARE SIGDETÄRNATURLIGTellerMänskligt,InteMen InteBightÖversvämning,品牌,Blixtnedslag EllerStörningari·克拉特林··4. Produktens Serienummer Haragits Bort,Ändratseller skadats。5.帕兰丁TäckerInteKosmetiska斯卡罗尔·埃尔德斯·沃勒索姆·普通普遍存在。

FörlängdGaranti.:S万博体育存了钱怎么用TABA ERBJUDER enutökadgaranti somkanköpasfrånvårförsäljningsrepresentantnärugörensentällning。AvgiftenFörköpavutökadgarantiÄrstegvisbaseradpåpricuktensförsäljningpris。

FörathHjälpaKundenatåteruppta正常漂移såsnart sommöjligtoch undvika kostnaderföroper ofinteÄrskadade,Ärviangägnaomathhjälpadig med medfjärrfelsökningochsökaallamöjligasättathinetenutanonödigtid ochkostnadföratorrethera。程序kundengöranspråkpåsett问题och kontaktarstabasförsä万博体育存了钱怎么用ljningsrepresentantellereentant eller teknisk支持Genom AttTillhandahålladetaldjerade问题Hesskrivningen i Ord,Bilder Och / Eller Viremor。万博体育存了钱怎么用StabaGördeBästaAnsträngningarnaFörfjärranslutningAvFjärrrkontrollen。

万博体育存了钱怎么用STABA Accepterar ovastReturerfråndirektköpare。OM du Har问题MedVårProdukt,GÅITLABAKATill varduköpte。

RMA-NUMMER:Innan de defekta Produkterna Attrackeras Ska Kunden Kontaktavårförsäljningsrepresentantförlsäljningsrepresentantmutbet Auktoriserade RMA-Numret Och Fylla I Och Skicka Tillbaka Till到Försäljningsrepresentanteneller inf万博体育存了钱怎么用o@st​​abamotor.com。Observera att RMA-NumretMåsteAngesPåutsidanAV Alla Allate Paket。万博体育存了钱怎么用STABAKANVÄGRATITHINHATHÅLLA赔偿埃尔勒UTBYTE AV EN PRODUKT UTAN RMA OCH Hetterera Produkten Till Till Till Till Till Toill kunden Med Fraktuppsamling。

Utgång:ENRMAÄRGiltigiI Trettio(30)Kalenderdagar efterUtfärdandetAv Staba。万博体育存了钱怎么用KundermåsteHearteraden Produkt Som Beskrivs i Rma Inom Trettio(30)塔加尔,AnnarsKrävsen ny RMA。

paketkrav:Alla Returlerade ProdukterMåsteVaraFörpackadePåLämpligtSättFöratFörhindraSkadorPåLeveransen。

GarantistatusBestämning:NärPropuktenHar MottagitsBestämmerStab万博体育存了钱怎么用agarantistatus基因组Att Kontrollera Serienumren Och Diagnostera Artiklarna。en Garanti Ska Repareras Eller Bytas Utan Att Kontakta Kunder。OM EN ARIKEL SOM INTEÄRGARANTIKRÄVERredaration skickas kunden eettformulärföruppskattnathav avgifter som de Kan Granska och contexteckna om detärgodtagbart。Objekt SOM InteÄrGarantiRepareras Inte Utan Kundens SkriftligaTillstånd。Om en VaraBedömsvara orearerbar kontaktas kunden ochharmöjlighetat(1)Fåtillbaka Produkten Eller(2)Skrota Produpten。

赔偿vift:en garanti ska repareras fratis。en Artikel SoM InteÄRGarantiBörStåFörmentalavgifteroch ReparationAvgifter OmTillämpligt。

Fraktkostnad:IHändelseAv Garanti Betalar Kunden Inkommande Frakt Av Den Returnerade Produpten Och St万博体育存了钱怎么用aba Betalarutgåendefrakt av Reparerad Eller Utbytt Produkt Till Kunden;Vid Uteslutande Garanti Ska KundenBetalaBådeInInkommande OchUtgåendeFraktkostnad。

Den Reparerade EllerUtbyttaHårdvaranGaranterasÅterstodenAv Den Ursprungliga Garantiperioden Eller Nittio(90)Dagar,BeroendePåvilkenSOMärLängre。Poly polyptyn Kan Komma Attändras埃夫万博体育存了钱怎么用特·斯坦斯EgettfinnandeNärSoomHelstUtanFöregåendeMeddelande。