बीएल6141कॉम्पॅक्टबाह्यरोटरबीएलडीसीबीएलडीसीमोटर

उत्पादनाचेनांव: कॉम्पॅक्टआउटररोटरबीएलडीसीफॅनमोटर
मॉडेलक्रमांक: बीएल6141.
रेटकेलेलेउर्जा: 9.6डब्ल्यू
प्रस्थापितदराचाविद्युतदाब: 24व्हीडीसी
रेटकेलेलेवेग: 1385RPM.
वैशिष्ट्ये: कमीकमीउर्जा/संक्षिप्त/एकत्रकरणेसोपे/बाह्य/उच्चटिकाऊपणा/कमीआवाज/दीर्घदीर्घ

आढावा

अर्ज

BL6141

बाह्यरेखापरिमाण

BL6141-utline.

कामगिरीडेटाशीट

वर्णन लोडनाही जास्तीतजास्तकार्यक्षमता मॅक्सआउटपुटपॉवर
वेग(आरपीएम): 1,860. 1,385 805.
चालू(अ): 0.12 0.629 1.53
टॉर्क(एनएम): 0. 0.067 0.184
आउटपुटपॉवर(डब्ल्यू): 2.28 9.68 15.55
व्होल्टेज(व्ही): 24. 24. 24.

कामगिरीवक्र

BL6141曲线

उत्पादनपरिचय

बीएल6141कॉम्पॅक्टबाह्यरोटरबीएलडीसीफॅनस्टेबाला10वर्षांचाडीसीमोटरआणिअनुभवाचाविशेषविकसितइलेक्ट्रिकफॅनबीएलडीसीसोल्यूशन्समध्येजोडलागेलाआहेबीएलडीसीसोल्यूशन्समध्येजोडलाआहे。00

बीएल6141कॉम्पॅक्टआउटररोटरबीएलडीसीफॅनमोटर24व्हीडीसीसीमध्येकार्यकरतेआणि985डब्ल्यूवरअत्यंतकमीवापरावरवापरावर1385rpmहायस्पीडऑफरकरते。

लहान,फिकट,अधिकपर्यावरणासअनुकूलऊर्जा,फॅनफॅनइंटेलिजेंट,स्टेपलेसस्पीडरेग्युलेशन,लाइटवेटलाइटवेटआणिपर्यावरणसंरक्षणट्रेंडचीरचनानिर्मितीकरण्यासाठीआम्हीमोटरमोटरफॅनमोटरसुरूसुरूसुरू


 • मागील:
 • पुढे:

 • 诚信牌图_20201009153840

  इलेक्ट्रिकफॅन्सब्रशलेसडीसीमोटरसोल्यूशन्स

  इलेक्ट्रिकइलेक्ट्रिकफॅन्सहेसर्वातसर्वातजास्तजाणारेघरगुतीउपकरणउपकरणत्यांच्याकडेबरेचप्रकारआहेतआणिमोठ्याप्रमाणातवापरलेजातात。तथापि,सध्याचेइलेक्ट्रिकफॅन्समुख्यत:खूपखूपजास्तउर्जाअसलेल्याएसीमोटर्सचावापरवापर,सामान्यत:60वॅट्सपेक्षाजास्त,जेजेशक्तीवापरतात。。इलेक्ट्रिकफॅनउत्पादनांसाठी,मोटरहासर्वातमहत्वाचाघटक。

  बाजारपेठेतीलबहुतेकइलेक्ट्रिकफॅन्सआतापारंपारिकमोटर्सवापरतात,ज्यांचीसेवामर्यादितसेवा,गैरसोयीचीगैरसोयीची,उच्चउच्चवापरआणिमोटरमोटर。。पारंपारिकएसीमोटर्सवरीलआवश्यकतापूर्णकरूशकतनाहीत。

  电风扇

  वरीलवेदनागुणांचेनिराकरणकरण्यासाठी,स्टेबामोटरनेआपल्या19वर्षांचेडीसीमोटरमोटरसानुकूलनआणिअनुभवखासविकसितइलेक्ट्रिकफॅनबीएलडीसीमोटरसोल्युशन्स。मागीलएसीमोटर्सनीसज्जअसलेल्याफॅन्सच्यातुलनेतकमीविद्युतउपभोगआणिकार्यक्षमतेसहब्रशलेसडीसीमोटर्सवापरणारेवापरणारेफॅन्सफॅन्स。ऊर्जाऊर्जाबचतआणिएसीमोटरच्यातुलनेतसुमारेगिअर्सच्यास्थिरस्पीडस्विचिंगमोडसहमोडसहवेगमानकब्रशलेसडीसीदेखीलइच्छेनुसारसेटसेटकरूकरूयाशिवाययाशिवायकरूपारंपारिकपारंपारिकयाशिवाययाशिवाययाशिवायपारंपारिकपारंपारिकपारंपारिकयाशिवाययाशिवाययाशिवायपारंपारिकपारंपारिकपारंपारिकसेव्हिंगयाशिवाययाशिवायपारंपारिकपारंपारिकपारंपारिकयाशिवाययाशिवायमल्टीमल्टीब्लॉकपवनवेगसमायोजनघेत,हेएकजटिलमधूनमधूनसायकलमोडसहसुसज्जसुसज्जजाऊशकते。

  तसेच,बीएलडीसीमोटरलहान,फिकट,अधिकपर्यावरणासअनुकूलअनुकूलआणिऊर्जाबचतकरण्याकरितास्टेबामोटरफॅनसोल्यूशनलाऑप्टिमाइझकरणेसुरूसुरूमोटरसोल्यूशनलाकरणेसुरूफॅनइंटेलिजेंटकंट्रोल,स्टेपलेसस्पीडरेग्युलेशन,लाइटवेट,एनर्जी-सेव्हिंगआणिपर्यावरणीयसंरक्षणपूर्तताकरणेहेआमचेआहे。

  मोटरकस्टमायझेशनअभियांत्रिकीचासुमारे10वर्षांचाअनुभवआहे,विशेषत:इलेक्ट्रिकफॅननेग्राहकसंदर्भकिंवानिवड,पर्यायीमॅचिंगकंट्रोलरकिंवाएन्कोडरसाठीमोटरमोटारपूर्णकरण्यासाठीकिंवात्यापेक्षाजास्तप्रमाणातसानुकूलितकरणेआवश्यकआहेयासाठीएकमोठामोटरप्रोटोटाइपडेटाबेसजमाकेलाआहे。इलेक्ट्रिकइलेक्ट्रिकफॅनबीएलडीसीमोटरसोल्यूशनच्याअधिकअधिक,कृपयाआमच्याशीसंपर्कसाधा。

  तुमचातुमचासंदेशइथेलिहालिहाआणिआम्हालाआम्हाला