СтабаЕлектрикКо。,ООД е основана во 2009 година, лоцирана во sонгшан, Кина - центар за транспорт на областа Заливот Гуангдонг-Хонг Конг-Марко. Staba е водечки производител во индустријата и исто така е светски позната OEM марка на решенија за електрична и електронска контрола. Нашите главни производи се автоматски стабилизатори на напон (AVR), непрекинати напојувања (UPS), инвертори / соларни инвертори, мали и средни DC мотори без четки, контролни модули на мотори BLDC итн.

万博体育存了钱怎么用43000年Stabaимаквадратниметрисамостојноизграденамодернафабрика,соклучнајамканапроизводственикапацитетивклучуваат:

——Работилницазаобработкаипечатзаметаленкабинет,

——Работилницазатркалањеиобложувањенајадроодтрансформатор,

——Работилницазанамотувањеитестирањенатрансформаторот,

- работилница за обработка и тестирање на pcb,

- работилница за мотори во БЛДЦ,

——Работилницазасобирањеитестирањенадомашниикомерцијалнинавивачи,

——Работилницазафиналносклопувањеитестирањенапроизводизанапојување。

Ефикасно истражување и развој

Интегриран研发

Туристичкафабрика

СЕРТИФИКАТИ


контакти