Atgrieztprečuautorizāciju.

加拿大亚帕丽卡

Bojātoprasībuproceūr.

RMA Politika

s.1manbetx3.0.com3.0(īSiKāst万博体育存了钱怎么用aba)ProduktiGarantë,KaNormālasLietošanasLaikāGarantijasLaikāTIEMNAVMateriā​​lu联合国Izgatavošanasdefektu。Garantijassaistībaspielāgotiemizstrādājumiemstalidēatsevišķilīgumi,联合国领带inakļautišajādokumentā。

加拿大亚时期:Parasti S万博体育存了钱怎么用tabaNodrošina24MěnešuGarantijuKopšSūtījumadatuma。Ja GarantijasTermiņšatiecīgajālīgumāvairēķināRīīvēķēķ,Noteicošaisrīgumavairēķinatergiņš。

万博体育存了钱怎么用Atbildība.:刺万博体育存了钱怎么用五维也纳萨斯加·萨斯帕拉·帕兰蒂·伊斯克萨·迪凯·默兹·迪卡·伊兹马努斯·伊兹蒙奇·贾纳斯·瓦伊阿特哈桑塔斯·瓦塔斯·斯塔努萨斯·瓦伊·····帕特···斯托塔斯·斯塔克斯·····瓦斯(Vai UzBojāto),奥格里斯·苏里斯·罗伊斯·沃斯万博体育存了钱怎么用刺Paturtiesȱbasizmantotaizstājījkomponentustrešopersonuperifērijaivai komponentus,kas viahes valompon pieejamioriģinālajiempiegādātājiem。

GarantijasIzslīgšana:S万博体育存了钱怎么用pataNeuzřemasAtbildībuŠāduapstākļuRezultātā,Kad GarantijaZaudýSpīku联合国ZaudýSpēku。1.PēCGarantijas夜幕BeigāmTiek Konstatatats,KA Produkts IrBojāts。2. Produkts Ir Noticis NepareizasIzmantošanas,ļAunprātīgasIzmantošanas,Nolaidības,NelaimesGadījuma,Sagrozīšanas,Pārveidošanasvaineatļautaremontadìnejaušivaicitu iemesludēļ。Šādusnosacřjumus刺伤万博体育存了钱怎么用符号pēcsaviem ieskiem。3. Produkts IRBojātsdabasvaicilvōkuizraisītukatastrofu vaiārkārtējuapstākļudə,ieskaitot,betneaprobežojotiesarpūdiem,ugunsgrēku,zibensspřrienuvaielektrolīnijastraucījumiem。4. Produktasērijasnumors irnoëemts,mainītsvaibojāts。5.加拿大人Neattiecas uzkosmētikasbojājumiem,kāarībojājumiem,kasradušiessūtījumalaikā。

PagarinātāGarantija.:S万博体育存了钱怎么用pabaPiedāvāPagarinātuGarantiju,Kuru varIegādāties馅饼mūsutirdzniecībaspārstāvja,景观帕斯泰ījumu。MakantijasIegādiirPieaugoša,Pamatojoties uz ProduktaPārdošanas春乌的MakantijasPagarinātās

赖palīdzētuklientam PECiespējasātrākatjaunotnormāludarbību未izvairītos没有izdevumiem面值ierīcēm,kuras faktiski导航bojātas,MES洛蒂vēlamiesjumspalīdzētARattālinātutraucējummeklēšanu未meklējamvisusiespējamosveidus,KAierīcisalabot BEZ lieka莱卡联合国izdevumiem。ParIerīceatdošanuremontam。程序Klients Apgalvoproblēmu联合国山童杉andzniecībaspā万博体育存了钱怎么用rstāvivaitehniskoatabalstu,Sniedzotdetalizētuproblēmasaprakstuvārdiem,Attēliem联合国/ vai videem。万博体育存了钱怎么用Staba Pieliek VisasPřles,LaiNovērstuattālinātuproblēmunovðršanu。

万博体育存了钱怎么用Stabapieņematevitikai notiebšajiempircējiem。Ja RodasProblēmaarmūsuproduktu,lūdzu,atgriezieties tur,kuriegādājāties。

RMA号:PirmsBojātoproduktuatgriešanasklientam irjāsazināsarmūsutirdzniecībaspārstāvi万博体育存了钱怎么用ņemietvērā,ka rma numorsjānorādauzvisu atgriezto pakuārpusi。万博体育存了钱怎么用staba var taveiktiesnodrošinātpropuktaremontu vainomaiņubez rma联合国atgriezt produktu klientam ar kravassavlākšanu。

Derīgumatermiņš:RMA IRDerīgaTrīsdesmit(30)Kalendārāsdienaspēctam,kad到Izdevusi Staba。万博体育存了钱怎么用KlientiemJāatgrieńRMAAprakstītaisPropuktsTrīsdesmit(30)DienuLaikā,PretējāGadījumābūsnepieciešamajauna rma。

IepakojumaPrasëba:Visiem Atgrieztajiem ProduktiemJābītAtbilstošiIeesaiğotiem,LaiNovērstuSūtījumuBojājumus。

Garantijas StatusaNoteIkšana:Kad Produkts IrSażemts,St万博体育存了钱怎么用aba Nosaka Garantijas Statusu,PārbaudotSērijasTumurus联合UNDiagnosticȱjotproposticȱjot]加拿大亚Prece IrJālaboVaiJānomaina,Nesazinoties Ar Klientiem。Ja Ar garantijunesaistītaipreceirepieciešamsremonts,klientamtieknosūtītaviidlapamaksuaprēķins,kuruviřšvarpārskatīt联合国Pakstīt,ja tas irpieņemams。加拿大亚preces netiks lapotas bez klienta rakstiskasatōaujas。JA TiekUzskatīts,KA Prece Nav Labojama,TiekSazinātsARklientu联合国vięamiriespēja(1)atgriezt predi vai(2)阿特拉斯·伊兹特拉迪拉·朱努乌。

Remonta Maksa:Garantijaspriekšmetuvajadzētulabot bez maksas。Parantijunesaistītaipreceijābītatabildīgaiparmateriā​​lu联合国Remonta maksu,jatādairpiemērojama。

Kravas Maksas:Garantijasgadījumāklientsmaksāsatgrieztāsprecesienākošāskravas,Bet StabaSam万博体育存了钱怎么用aksāsklientamsalabotāsvainomainītāsprecesizejošāskravas;ārpusgarantijasgadījumāklientambūtujāmaksāganienākošās,甘Izejošāskravas inzmaksas。

Salabotajai VaiNomainītajaiaparatūraitiksgarantētsatlikušaissākotnējaisgarantijas期间VaiDeviņdesmit(90)Dienas,Atkarībānottā,库尔什/伊尔格拉克斯。Politika Var TiktMainītaPēCSta万博体育存了钱怎么用baIeskatiemJebkurāLaikāBezIepriekšējaBrīdinājuma。