VisszaAzÁrunengedélyét

garanciálispolitika

Hibas kovetelesi eljaras

RMA hazirend

s.1manbetx3.0.com3.0(rövid,薄荷a Stab万博体育存了钱怎么用a) termékek esetében garantált, hogy normál használat esetén a garanciális időn belül anyag- és kivitelezési hibáktól mentesek。A testreszabott termékekre vonatkozó garanciális kötelezettségeket külön szerződések szabályozzák, ése dokumentum nem foglalkozik vele。

garanciálisidőszak.:ÁltalábanA稳定2万博体育存了钱怎么用4HónapGaranciátVállalAzállításDátumaóta。Ha Az AdottSzerződésbenvagyszámlábanszereplőjótállásiidőeltér,akkor aszerződésvagy aszámlaidőtartamaazarányadó。

万博体育存了钱怎么用Felelősség.:AjótállásAlapjánA刺会Kiz万博体育存了钱怎么用árólagosFelelősségevagy ahibákújvagyfelújítotthalatrészekkeltörténőjavítására,vagyaközvetlenvissárlókÁltalvisszaküldöttHibásTermékekCseréjéreKorlátozódik。A 万博体育存了钱怎么用Staba Fenntartja A Jogot Arra,Hogy HalmadikFélPerifériáihozCserealkatrészeketPasználjon,Vagy Az EredetiBeszállítóktólMárnkaphatólAlkatrésizharésizharésizharésiellésizharészeack。

一位嘉士西亚kizárása.:A态N万博体育存了钱怎么用EMVállalFelelősségetAkövetkezőkörülményekKövetkezményeként,AmelyekEseténAGaranciaÉrvényétVesztiésérvényétVeszti。1.TEREDÉKHIBÁSNAKBIZONYULAJótállásiItőLejártaUtán。2.A terméket visszaélés, visszaélés, gondatlanság, baleset, manipulálás, megváltoztatás vagy jogosulatlan javításnak vetették alá, akár véletlenül, akár más okból。Ezeket a feltételeket a 万博体育存了钱怎么用Staba kizárólagos és korlátlan belátása szerint határozza meg。3.TermékTemerészetivagy emberikatasztrófákvagyszélsőségeskörülményekmiattkárosodott,Ideértve,de nemKizárólagosanazÁradást,杜祖塔,Avillámcsapásokatagyaz elektromosvezetékekzavarait。4.AergékSorozatszámátEltávolították,MegváltoztattákvagyMeghibásodtak。5.jótállásnemterjed ki a KozmetikaiKárokra,szállításSoránBekövetkezettkárokra。

Kiterjesztett Garancia.:A态k万博体育存了钱怎么用iterjesztettGaranciátkínál,Amelyet AMegrendelésSeadásakorÉrtékesítésiképviselőnktőlvásárolhateg。AergékEladásiÁránAlapul的一位MeghosszabbítottGaranciaMegvásárlásánakdíjanövekményes。

Annak erdekeben, hogy az ugyfelek lehetőleghamarabb visszaterhessenek正常műkodeshez, es elkeruljek一tenylegesen nem serult eszkozok koltsegeit, szivesen segitunk一tavoli hibaelharitasban, es felkutatjuk az eszkoz minden lehetseges megoldasat felesleges időes raforditas nelkul。Az eszköz javításra való visszaküldése。程序AzÜgyfélProblémátÁlyt,ÉsLépjenKAPCSOLATBAAStabaÉrté万博体育存了钱怎么用kesítésiképviselőjévelAvyTeporikaiTámogatásávalAProblémaRészletesLeírásánakMegadásávalSzavakban,Képekbenés/ VagyVideókban。A 万博体育存了钱怎么用Staba Mindent Megtesz ATávoliHibaelhárításérdekében。

St万博体育存了钱怎么用aba csak是közvetlen vásárlók bevételeit fogadja el。Ha problémát tapasztal termékünkkel, kérjük, térjen vissza oda, ahol vásárolt。

RMASZÁM:mielőtt一个hibástermékeketvisszaküldené,AZügyfélnekkapcsolatba凯尔lépnieAZ RMAűrlapértékesítésiképviselőjévelAZengedélyezettRMAszámmal,迈季文凯尔töltenieéSEL凯尔küldenieAZértékesítésiképviselőnekvagy AZ info@st​​abamotor.comcímre。万博体育存了钱怎么用Vegye Figyelembe,Hogy Az RMASzámotFelKellTüntetniAzÖsszesVisszaküldölttCSomagkülsején。A 万博体育存了钱怎么用Staba MegtagadhatjaegyTergékRMANélküliJavításátVagyCseréjét,ÉsÁrufuvarozásalvisszaküldiATergéketAzÜgyfélnek。

Lejárat:AZ RMA HARMINC(30)NaptáriNapigérvényes,MiutánA刺刺激。万博体育存了钱怎么用AZÜGYFeleknekHarminc(30)NaponBelülVisszaKellAdniuk Az RMA-BanleírtTerméket,KülönbenújRMA-Ra LeszSzükség。

Csomagkövetelmény:AZÖSSZESVISSZAKÜLDÖTTTERINATKETMEGFELEL®MódonKellCsomagolniASZállításiKárokElkerüléseérdekében。

GaranciálisÁllapotMeghatározása:Atemékkézhezvételeutánaugameg万博体育存了钱怎么用határozzaaszavatosságiállapototasorszámokellenőrzésévelésazelemekdiagnosztizálásával。ajótállásicikkeket meg kelljavítanivagy ki kellcserélnianélkül,Hogy KapcsolatbaKelleneLépniAzÜgyfelekkel。Ha Egy NemGaranciálistételJavítástIgényel,AzÜGyfélnekElküldikAtíjakBecsléseűrlapot,AmelyetÁttekinthetésAláírhat,HaElfogadható。一个nemgaranciáliscikkeket azügyfélírásbelinengélyenélkülnemjavítjuk。Ha Egy CikkJavíthatatlannakMinősül,Akkor AzÜgyféllelKapcsolatbaLépnek,ÉsLehetőségevan(1)VisszaküldeniATERGAKÜLDENIATERINGED(2)Leselejtezni。

JavításiDíj:AJótállásiCikkeketIngyen Meg KellJavítani。NemGaranciálisTételnekKellFizetnieAzAnyAgdíjakatésAdottEsetben AJavításiDíjakat。

Fuvardíjak:jótálláseseténazÜgyfélAvisszaküldöttTergékBejövěfuvardíját,A Staba Ped万博体育存了钱怎么用ig AKijavítottVagyKicseréltTermékKimenőFuvardíjátFizetiAzÜgyfélnek;SzavatosságonKívülSőESETBENAZÜGYFÉLNEKSÉSKIKELLFVARDíjatFizetnie。

Akijavítottvagykicserélt硬盘az eredetijótállásiidőszakhátralévőRészérevagykilenven(90)Napraérvényes,attólfüggően,Hogy Melyik Hosszabb。A házirendet A 万博体育存了钱怎么用Staba saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja。