ηS万博体育存了钱怎么用s.1manbetx3.0.com3.0taba电气有限公司ιδρχθηκετο2009,μεέδρατο中山,τηςκχα - τοςκόμβμεταφορυτηςπεριος广东 - 香港 - 马可大湾。ηs万博体育存了钱怎么用tabaΕίναικορυφανουαντασκείουανστουκλίήςκαιΕπάσηςπαγκουσμέωνγέωστέμησκανωστιαηλεκτρικέςκαιηλεκτρουικόλάσειςελίγχχεέέ。Τακύριαπροϊόνταμαςείναιοιαυτόματοισταθεροποιητέςτάσης(AVR),τααδιάλειπτατροφοδοτικά(UPS),οιμετατροπείς/ηλιακοίμετατροπείς,οικινητήρεςDCμικρούκαιμεσαίουμεγέθουςχωρίςψήκτρες,οιμονάδεςελέγχουτωνκινητήρωνBLDCκ.λπ.

ηs万博体育存了钱怎么用tabaδιαθέτει43.000τετραγωνικόμουτραεςαντο-χχχένένένυχχένύένχυυΕργοστασίος,μεβασικόρρίουεγκαταστυσεωνπαραγωγής:

- Εργαστέριομεταλικόνεργαλείωνννννφρυγισης,

- ΕργαλείοΕκτέλιάηνκαιανησηςαιανπτησηναπόπόυήνααπάσόδηρο

- Εργαστέριοπεριάλιάνηκyδοκιμmμητασίηματστέ,

- εργαστήριοεπενεργασίανκαιδοκιμηκιπδοκιμώνpcb,

- Εργαστήριο²οbldc,

- ΕργαστέριοσυαρμολίγησηνκαιΔοκιμηήςοοοααΚώνΚαΚακΕοπώνώννΕμιήήήνώνώννΕμιήήήήν,

- ΕργαστέριοτελικόσιμοαρμολίγησηνκαιΔοκιμέπροντωντροφοδοσίας。

αποτελεσματικόλε&α

ολοκληρωμίηε&α

Περιάγησηστοεργοστέσιο.

Πιστοποιητκα


επαφές.